Zakres prac

Sieci wysokiego i niskiego napięcia Elektro

Telekomunikacja Elektronika i telekomunikacja

Technika zaopatrzenia 
Zaopatrzenie

Ogrzewanie/woda Technika sanitarna i grzewcza

Wentylacja, chłodzenie i klimatyzacja Klimatyzacja

Oświetlenie Technika oświetleniowa

Technika audio-wizualna Audio/Video

Sceny Tachnika studyjna i sceniczna

Technika radiowo-telewizyjna RTV

wozy transmisyjne Mobilne studia TV

Technika nadawcza i przekaźnikowa Nadajniki

Automatyka Sterowanie, regulacja i automatyzacja

Systemy alarmowe i ostrzegawcze Alarmy

Obserwacja Technika alarmowa i obserwacyjna

Urządzenia i sieci komputerowe Komputery

TELEPLAN - ProConsult Urządzenia i systemy hotelowe

Loniska i zabezpieczenie ruchu lotniczego Lotniska

Medycyna Technika medyczna

Transport i logistyka Transport

Alternatywy Alternatywne źródła energii