TELEPLAN - ProConsult

Profil firmy:

TELEPLAN został założony w roku 1978 jako biuro techniczne (doradcze) do spraw elektro- i teletechnicznych ze specjalnością w zakresie elektronicznych mediów oraz budowy hoteli i obiektów biurowych i handlowych.

Od roku 1989 przez otwarcie firmy - SELTECH Ges.m.b.H - została rozszerzona działalność firmy na branże ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja.
Celem sprostania wymaganiom rynku firmy TELEPLAN i SELTECH Ges.m.b.H. występowały wspólnie jako zjednoczone przedsiębiorstwo:

Jako przedstawicielstwo firmy TELEPLAN zostało w roku 1995 w Związku Radzieckim zało&,380;one przedsiębiorstwo - TELEPLAN SNG - posiadające licencje na planowanie i wykonywanie wszystkich prac budowlanych na terenie tego kraju (aktualna licencja do 2002).

W roku 1996 została założona firma  ProConsult - Planungs- Errichtungs- und Betreiberges.m.b.H. - , początkowo w celu opracowywania projektów w branży medycznej, następnie zakres ten został rozszerzony na finansowanie i kierowanie wykonawstwem projektów.

Ponadto długoletnia współpraca z renomowanymi austriackimi konsulentami, biurami i zleceniodawcami, międzynarodowe doświadczenie i intensywna praca z kontraktami pokrywającymi zakres od instalacij domowych po projekty z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii,atrakcyjny potencjał techniczny z efektywnie wykorzystanym personelem. Do tego dochodzą specjaliści z zakresu akustyki, elektroniki i oprogramowania jak i fachowcy od organizacji przedsiębiorstw.

W ramach zmian strukturalnych została w roku 1996 firma  Seltech Ges. m. b. H. włączona w grupę ProConsult Ges.m.b.H. jako gałąź przedsiębiorstwa, to samo zostało przeprowadzone na początku roku 2000 z firmą Teleplan - wraz z redzieckim przedstawicielstwem Teleplan SNG. W ten sposób powstał silny związek na pokrywający zintegrowane techniczne zapotrzebowania.

ProConsult, TELEPLAN i SELTECH samodzielnie, jak i we wspópracy z firmami partnerskimi już wielokrotnie udowodniły, że są w stanie ku zadowoleniu swoich klientów opracowywać zarówno krajowe jak i zagraniczne projekty. Nowoczesna technologia biurowa i komunikacyjna, własne urządzenia CAD wspierają opracowywanie projektów i pozwalają na szybkie i konkurencyjne cenowo wyniki.

Aby zapewnić neutralne i niezależne planowanie nie istniją żadne związki z dostawcami urządzeń, na warunki austriackie duży sztab pracowników jest jednak doskonale zorientowany na rynku urządzeń i systemów.

TELEPLAN jest między innymi członkiem międzynarodowego związku telekomunikacyjnego (ITU) w Genewie, związku technicznej współpracy (GTZ) w Niemczech, austriackiego stowarzyszenia elektrotechników (ÖVE) i zarejestrowany w austriackim związku teatralnym jako konsultant. Od roku 1996 działa Ing. Michael Rothmayer jako biegły sądowy do spraw elektro- i teletechnicznych.

W sprawie bliższych szczegółów oferty firm ProConsult, TELEPLAN i Seltech prosimy zwracać się do jednegu z naszych biur.