TELEPLAN - ProConsult

Studia projektowe i zasadnicze

Analizy wykonalności i opłacalności

Planowanie systemowe i detaliczne, planowanie generalne

Personel fachowy

Doradztwo managerskie

Opracowywanie kosztorysów i przetargów

Ocena przetargów

Prowadzenie  projektów, nadzór kontraktów

Nadzór i kierownictwo budów, kontrola towarzysząca

Planowanie i nadzór terminów i budżetu

Szkice projektowe i szacunek kosztów

Studia i kontrole stanu istniejącego

Ekspertyzy i orzeczenia

Programowanie i aplikacje