TELEPLAN - ProConsult

- Banki -

Centrala banku "Postsparkasse" , Wiedeń, Austria

Centrala Banku "PeKaO" w Warszawie, Polska

Centrum "Postsparkassen", ul. "Fleischmarkt", Wiedeń, Austria

Filia bank "PeKaO" w Gdyni, Polska

Cantraka banku "Hypo"-Bank w  Budapeszcie, Węgry

Bank "Kommercny Banka", Praga, Czechy

Cantralny bank ul. "Donskaya" w Moskwie, Związek Radziecki

Bank przy ul. "Lesnaya" w Moskwie, Związek Radziecki

Powrót