TELEPLAN - ProConsult

- Centra obliczeniowe -

Centrum obliczeniowe i komunikacyjne linii oceanicznych „Chipolbrok" w Gdyni, Polska

Centrum obliczeniowe "DAVID der Bundsländer Versicherung", Wiedeń, Austria

Rozbudowa redakcji "DIE PRESSE", Wiedeń, Austria

Centrum obliczeniowe Uniwersytetu technicznego w Wiedniu, Austria

Powrót