TELEPLAN - ProConsult

- Studia i analizy -

Analiza opłacalnosci sieci bezprzewodowej w Simbabwe

Analiza opłacalnosci centrali teleksowej w Mozambiku

Rozbudowa słzb teleksowych w Tailandii

Studium wykonalnosci programu ksztaಖcenia dorosłych w Gwatemali

Rozwój radia i telewizji w Kazachstanie

Rozbudowa systemu telefonicznego "Telecom" w Kolumbii

Prywatyzacja zakładów kablowych "UZKABEL" w Taszkiencie, Uzbekistan (RIAG)

System łącznosci bezprzewodowej dla kontroli celnej Uzbekistanu

Poerót